04 sij
Ne postoji plan prehrane za cijeli život!

Ne postoji plan prehrane za cijeli život!

Pridržavajući se plana prehrane često ljudi imaju osjećaj ograničenosti i još jedne toksične discipline, pogotovo kada se klijenta uvjerava da je svaki prijestup u prehrani koban!

To nije istina! Pristup mora biti prilagođen, a nutritionist mora biti iskusan i educiran da svaki klijent koji sjedi preko puta njega je poseban i traži drugačiji pristup, možda i fleksibilniji.

Kod prezaposlenih ljudi, često pručavamo obližnje restorane gdje klijenti jedu, učeći ih kako pametno naručivati jela. Kakav je to plan prehrane? Pa individualan, onaj koji je održiv zapravo!

NutriCENTAR ima i pacijente koji boluju od bulimije, imaju strah od hrane, pa do povjerenja idemo s manjim brojem obroka, dok ne dođemo na uravnoteženih 5!

Imamo i pacijente sa Down sindromom, njihove rutine se ponekada ne smiju "dirati". Važno je adaptirati program u život pacijenta, koliko god to izazovno bilo!

Naši sportaši su opet, stalno na putovanjima ili karantenama, te je potrebno iskoordinirati i teren.

Zato ne postoji plan za cijeli život, treba Vam samo iskusan nutritionist!

 

O zdravom životnom stilu, istinama i zabludama poslušajte više u video: