1. Online Anamneza
  2. Online Anamneza

Naš online program

Online anamneza nam služi za precizniju procjenu, te omogućava klijentima da pošalju podatke o općem zdravstvenom stanju kako bi mi bili u mogućnosti pripremiti program na osnovu podataka popunjenih putem online obrasca.
Program podrazumijeva 30 dana podrške kod primjene plana prehrane.

  • inicijalna online prijava,
  • popunjavanje upitnika o općem zdravlju i životnom stilu
  • izradu plana prehrane prema osobnim ciljevima i općem zdravlju

*** Svi paketi I suradnje mogu biti u online načinu komunikacije, iako uvijek preporučujemo pregled u jednom od naših centara. ***

 

Pošalji online prijavu

Online anamneza (Inicijalna prijava za Lifestyle paket)

  • Trenutno Osobni podaci
  • Dnevne aktivnosti
  • Preferirana hrana i navike
  • Zdravstveno stanje
  • Mjere i težina
  • Pošalji