1. Online Anamneza
  2. Online Anamneza

Naš online program

Online anamneza nam služi za precizniju procjenu, te omogućava klijentima koji nisu u mogućnosti doći u naš centar da naprave prvi korak. Program podrazumijeva 30 dana podrške kod primjene plana prehrane.

  • inicijalno online savjetovanje,
  • popunjavanje upitnika o općem zdravlju i životnom stilu
  • izradu plana prehrane prema osobnim ciljevima i općem zdravlju

*** Ova vrsta programa primjenjuje se 30 dana, nakon čega bi bilo poželjno naručiti se na kontrolni pregled ili se ponovno kući izmjeriti i izvagati. Isporuka programa prehrane u pdf formatu putem mail nakon primljene uplate u roku 5 radnih dana. ***

 

Pošalji online prijavu

Online anamneza

  • Trenutno Osobni podaci
  • Dnevne aktivnosti
  • Preferirana hrana i navike
  • Zdravstveno stanje
  • Mjere i težina
  • Pošalji