Online program prehrane

Online program prehrane

Na temelju ONLINE anamneze izrađuje se plan prehrane, te potom online savjetovanje i podrška. Savjetovanje je uz ONLINE PROGRAM PREHRANE do kraja COVID-19 izolacije besplatno!

Napomena: SCREENING pregled je nezamjenjiv.

Procjena koju donosimo na licu mjesta, u razgovoru sa klijentom pomaže pri odabiru modela prehrane. Međutim, kada to nije moguće (kao sada, zbog novonastale situacije sa COVID-19) plan prehrane se izrađuje na temelju ONLINE anamneze i uz dodatnu personalizaciju.