Dijetoterapija

Dijetoterapija

Pravilna prehrana uz redovitu tjelesnu aktivnost važan je dio prevencije i liječenja mnogih bolesti. Prema rezultatima brojnih studija, pravilnom prehranom možemo znatno utjecati na razvoj bolesti, odgoditi razvoj kroničnih komplikacija i poboljšati kvalitetu života. U tome važnu ulogu ima klinički nutricionist koji aktivno surađuje s liječnicima i ostalim zdravstvenim osobljem.

Svaka osoba koja ima zdravstvenih poteškoća trebala bi imati posebno isplanirani način prehrane prema dijagnozi i u skladu s osobnim preferencijama. Upravo je iz tog razloga uspostava povjerenja između nutricionista i pacijenta od posebne važnosti.

Svaki pacijent zbog određene dijagnoze i/ili nutritivnog statusa zahtijeva individualan pristup kako bi mu se pružila najbolja moguća nutritivna skrb. Čimbenici o kojima se vodi računa jesu dob  kao i neka posebna stanja poput trudnoće, stanja nakon porođaja i dojenja. Drugim riječima, prehrana bolesnika mora odgovarati biološkoj potrebi organizma te vrsti i stupnju bolesti. Jasno je da se u ovakvim slučajevima pri izboru namirnica ciljano treba obratiti pažnja na njihovu vrstu, sastav, prikladnost, energijsku vrijednost te način pripreme, kao i na broj i raspored obroka.