Edukacija

Edukacija

Edukativna predavanja su posebno preporučena u sportskim ili business kolektivima, gdje prehrana mora biti prilagođena tjelesnom ili mentalnom naporu. Za cilj imaju podizanje svijesti grupe slušača koji promjenom životnog stila postaju produktivniji, energičniji I uspješniji.

 

*** Posjedujemo vlastitu kongresnu dvoranu ***